Jezuici

Jezuici Jan Kazimierz zresztą w więzieniu żył na całkiem przyzwoitym poziomie. Było tak między innymi dlatego, że wykazywał bardzo duży egoizm, brak skrupułów. Otóż są bardzo wiarygodne doniesienia o tym, że przyszły król Rzeczypospolitej wydał strażnikom człowieka, który zaproponował mu pomoc w ucieczce. Świetnie obrazuje to mentalność człowieka, który w niedługim czasie miał objąć tron ogromnego, wymagającego stałej i niebywale trudnej pracy, państwa na wschodzie Europy. W roku 1643, wbrew ojcowskiemu zakazowi, wyjechał do Włoch. Tam wstąpił do zakonu jezuitów. Nie otrzymał jednak święceń, bo okres nowicjatu był dla niego zbyt uciążliwi. Po dwóch latach spędzonych w tymże Jan Kazimierz zrezygnował. Mimo to już w roku 1646 otrzymał z rąk papieża godność kardynalską. Zrzekł się jej jednak w przyszłym roku, kiedy to zmarł jedyny syn Władysława IV Wazy, co sprawiło, że to właśnie Jan Kazimierz był jedynym następcą tronu. W roku 1648 zmarł sam Władysław i w Rzeczypospolitej rozpoczęła się wolna elekcja. Trwała sześć miesięcy i zakończyła się dość zgodnym wyborem Jana Kazimierza na króla. Przykład ten dobrze obrazuje przywiązanie szlachty Rzeczypospolitej do tradycji i ciągłości dynatycznej na tronie.

Tagi: , , , ,

Znaczenie chrztu

Znaczenie chrztu Po przyjęciu chrztu Mieszko I stał się równy wielu innym władcom chrześcijańskim. Mógł z nimi zawierać przymierza, czyli sojusze. Przyjęcie chrztu umacniało znaczenie władcy w oczach poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza pochodzi od boga, a kto podnosi rękę na władcę, wzniecając przeciwko niemu bunt, popełnia ciężki grzech. Od momenty, gdy w państwie mieszka zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo, coraz liczniej przybywali do niego duchowni. Uczyli oni ludność prawd nowej wiary i służyli władcy swoimi umiejętnościami. W tamtych czasach jedynie oni potrafili czytać i pisać, a także znali język łaciński, którym posługiwano się w kręgach ludzi uczonych oraz w stosunkach międzynarodowych. Trudniej było szerzyć chrześcijaństwo na odległych terytoriach zamieszkanych przez prymitywne plemiona. Tego niełatwego zadania podejmowali się misjonarze. Wielu z nich swoje wysiłki przypłaciło życiem. Zaczęto wznosić pierwsze kamienne budowle-kościoły. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na malarstwo i rzeźbę. Przy kościołach i klasztorach tworzono również pierwsze szkoły. Przyjęcie chrztu przez Polskę w 966 roku podniosło jej znaczenie na arenie międzynarodowej oraz przyczyniło się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

Tagi: , , , ,

Groźni sąsiedzi

Groźni sąsiedzi l Pod koniec trzynastego wieku wielu Polaków uświadamiało sobie jak ważne jest ponowne zjednoczenie państwa, po tak długim rozbiciu dzielnicowym. Dzielnice były zbyt słabe, by samodzielnie, a przy tym skutecznie, bronić się przed wrogami. W trzynastym wieku książę Konrad Mazowiecki, chcąc ochronić ziemie Mazowsza przed napadami i najazdami pogańskich Prusów, sprowadził rycerzy z zakonników Zagrozili również Polsce, podstępnie zagarniając pomorze Gdańskie. Była to ogromna strata nazywanych krzyżakami, którzy mieli osłaniać granice przed wrogami. Wkrótce jednak krzyżacy podbili ziemie Prusów utworzyli tam doskonałe oraz zorganizowane państwo. dla naszego kraju w ówczesnych czasach. W ten właśnie sposób zostaliśmy pozbawieni dostępu do morza. Niebezpieczeństwo pojawiło się także ze strony Tatarów. Był to lud wywodzący się z Azji( z terenów dzisiejszej Mongolii). Najazdy Tatarów były bardzo niszczące. Palili i grabili raj, a polską ludność porywali do niewoli. Wojownicy tatarscy uzbrojeni byli w łuki i szable. W bitwie nacierali oni niezwykle gwałtownie, po czym prawie natychmiast rozpraszali się, tylko dlatego, aby później zawrócić i z zaskoczenia okrążyć wroga.

Tagi: , , , , ,

Koronacja

Koronacja W styczniu 1649 Jan Kazimierz został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, stając się tym samym Janem II. Miało to miejsce dokładnie 17 stycznia. Rozpoczął się więc w ten dzień trzeci i ostatni akt dramatycznego i fatalnego w skutkach panowania dynastii Wazów. Trzeba przyznać że Jan Kazimierz nie miał najłatwiejszego panowania. Od początku 1649 roku musiał zmagać się z czernią kozacką, która to w poprzednim roku rozpoczęła ogromne powstanie obejmujące lwią część terenu Ukrainy. Czerń owa dowodzona była przez Bohdana Zenobiego Chmielnickiego. Kozacy, sprzymierzeni zresztą z Tatarami, nie byli łatwym przeciwnikiem i przysporzyli Rzeczypospolitej, a przez to i Janowi II Kazimierzowi, wielu kłopotów. Dokładny przebieg powstania kozackiego to temat na inną opowieść; w stosunku do Jana Kazimierza wystarczy powiedzieć, że król ten absolutnie nie rozwiązał palących problemów Ukrainy. Owszem, zawarł z Kozakami dość dogodny dla obu stron rozejm, okazał się on jednak na tyle nietrwały, że już w roku 1651 walki wybuchły ponownie przynosząc kolejne krwawe bitwy, które doprowadziły naród ukraiński do wcale pokaźnego wykrwawienia.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019