Stracona szansa

To, co jest oczywiste, niebywale wzmocniłoby nasz kraj. Wszak obie wymienione krainy były regionami uprzemysłowionymi, dobrze rozwiniętymi. Rzeczpospolita, w 1634 roku podpisując wieczysty pokój z Moskwą a rok wcześniej rozejm z Turcją miała absolutnie rozwiązane ręce. Mogła działać na zachodzie niemalże pełnymi siłami, pozostawiając tylko nieco wojsk na południu. Nawet gdyby Moskwa zaatakowała nas niespodziewanie od wschodu – co było, zresztą, dość wątpliwe – to i tak wiele byśmy nie stracili, bo Cesarstwo na pewno bardzo szybko zgodziłoby się na rozejm z Rzeczpospolitą, w końcu to zamykałoby mu jeden rozległy i trudny front. Jak więc widać Rzeczpospolita mogła współdziałać z Francją i ze Szwecją w niszczeniu Cesarstwa. Mogliśmy też, na mocy rozpędu, zająć zbrojne i ostatecznie Prusy Książęce, czemu nikt by się nie sprzeciwił, nie było bowiem w Europie wówczas siły do tego zdolnej. Cóż jednak wybrała Rzeczpospolita, a raczej Władysław IV? Politykę zgoła inną. Otóż Władysław, ogarnięty szaleńczą, niepoważną i dla Rzeczypospolitej zgubną myślą o koronie szwedzkiej zdecydował się na poparcie Cesarstwa! Cóż mogliśmy z tego, jako państwo, uzyskać? Otóż – zwyczajnie nic. Jedynie względny spokój od strony Cesarstwa, ale nie łudźmy się – Cesarstwo i tak by Rzeczypospolitej wówczas nie zaatakowało. Po prostu, Władysław IV zaprzepaścił niebywałą szansę spełnienia najważniejszych interesów narodowych w imię własnej polityki dynastycznej.

Tagi: , , , , ,

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów, nie pozostawił swojego następcy. Po jego śmierci tron objął siostrzeniec Kazimierza- król Węgier, a po nim jego córka Jadwiga. Rada królewska, na której spoczął obowiązek znalezienia dla Jadwigi odpowiedniego męża, uznała, że najlepszym kandydatem będzie władca Litwy, wielki książę Jagiełło. Chociaż polska i Litwa wielokrotnie toczyły ze sobą wojny, sądzono, że małżeństwo władców zjednoczy oba państwa przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli zakonowi krzyżackiemu. Dokument o zawarciu unii podpisano w Krewie, w 1385 roku. Mówił on, że Polskę oraz Litwę będzie łączyć osoba wspólnego władcy. Litwa była władca pogańskim, więc Jagiełło musiał wraz z e swoimi poddanymi przyjąć chrzest, aby poślubić Jadwigę. Został on wtedy ochrzczony i otrzymał imię władysław. Kilka dni później odbyła się ceremonia zaślubin oraz koronacja Jagiełły. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Jagiełłę z rąk polskich odsunęło od niej niebezpieczeństwo nawracania przez krzyżaków za pomocą miecza. Władysław Jagiełło pragnął bardzo aby cały jego kraj przyjął chrześcijaństwo. Aby skutecznie wprowadzić nowa wiarę, król nakazał usunąć wszystkie symbole dawnych wierzeń.

Tagi: , , ,

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski Pierworodnym synem mieszka i dobrawy był Bolesław. Od najmłodszych lat brał udział w życiu politycznym. Przez pewien czas, w młodości przebywał na dworze cesarza Niemiec. Poznał tam wybitnych ludzi ówczesnej Europy, nawiązał przyjaźnie z rówieśnikami pochodzącymi z możnych rodów. Zdobyte doświadczenia nauczyły go doceniać wiedze i jej przydatność w rządzeniu krajem. W 1000 roku przyjechał do polski, dokładnie do Gniezna, władca Niemiec Otton III. Przybył on jako pielgrzym do grobu świętego Wojciecha- czeskiego biskupa, który zginął, próbując nawracać na chrześcijaństwo pogańskich Prusów. Podróż cesarza miała charakter nie tylko religijny. Marzył on o zjednoczeniu Europy i w tym celu poszukiwał sprzymierzeńców. Sądził, że Bolesław poprze jego plany. Gesty świadczące o przymierzu między Ottonem III a władcą polski to była wymiana przez nich różnych prezentów. Bolesław na przykład otrzymał włócznię świętego Maurycego. Pomysł przymierza nie został jednak zrealizowany. Wkrótce po powrocie do Niemiec Otton III zmarł. Stosunki między Bolesławem a nowym władcą nie były już takie przyjacielskie. Niedługo potem doszło do długotrwałych wojen polsko-niemieckich. Mimo to, zjazd gnieźnieński nie był całkowicie bezowocny. Ogłoszono na nim decyzje papieża o utworzeniu arcybiskupstwa(metropolii) w Gnieźnie. Arcybiskupowi metropolicie podlegali biskupi biskupstw utworzonych w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Potwierdzono, że kościół w Polsce jest niezależny i podlega bezpośrednio papieżowi.

Tagi: , , , , ,

Buzu Historia © 2019