Polska

Polska – nasza ojczyzna, to dla zdecydowanej większości z nas kraj zamieszkania, to jeden z większych europejskich krajów, leżący niemal dokładnie w centrum tak zwanego „Starego Świata”, czyli kontynentu europejskiego. Mieszka w nim prawie czterdzieści milionów Polaków. Prócz tego, spora grupa emigrantów zamieszkuje takie kraje jak między innymi Stany Zjednoczone (głównie Chicago), Wielka Brytania i Irlandia. Polska to kraj o ponad tysiącletniej historii. Przez ponad pięćset lat stanowił królestwo, obecnie zaś jest to republika demokratyczna, której głową jest wybierany w wyborach powszechnych prezydent. Największe polskie miasta to Warszawa, która jednocześnie jest stolicą kraju, a także Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław oraz aglomeracje trójmiejska (z Gdańskiem i Gdynią) i śląska (z Katowicami). Polska graniczy z takimi państwami jak Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy i Niemcy. Najwyższe polskie góry to Tatry, zaś jeziora – Śniardwy, Mamry i Wigry, znajdujące się na Pojezierzu Mazurskim. Historia państwa polskiego liczy sobie już ponad tysiąc lat. Pierwszym ważnym wydarzeniem w dziejach naszego kraju było przyjęcie w roku dziewięćset sześćdziesiątym szóstym przez księcia Mieszka I w imieniu całego kraju chrztu, co nazywane jest przez historyków Chrztem Polski. Pierwszym królem Polski był syn Mieszka I – Bolesław Chrobry, który uzyskał koronę w roku tysiąc dwudziestym piątym, jednocześnie roku swojej śmierci. Po śmierci Bolesława Krzywoustego państwo zostało podzielone na dzielnice. Okres zwany rozbiciem dzielnicowym trwał wiele lat. Polska została ponownie zjednoczona przez Władysława Łokietka, zaś jego syn – Kazimierz Wielki – był ostatnim Piastem na tronie Polski. Nastąpiła później dynastia Jagiellonów, którą zapoczątkowało małżeństwo królowej Jadwigi z Wielkim Księciem Litewskim Jagiełłą, który na chrzcie otrzymał imię Władysław. Po śmierci Zygmunta II Augusta, Polska stała się monarchią elekcyjną – kolejni królowie wybierani byli na drodze elekcji przez szlachtę na sejmie konwokacyjnym. Ostatnim królem Polski był Stanisław August Poniatowski.

Tagi:

Buzu Historia © 2019