Mieszko I – książę z rodu Piastów

Mieszko I - książę z rodu Piastów W X wieku, czyli ponad tysiąc lat temu, na terenie naszego kraju mieszkały liczne plemiona słowiańskie, wśród których największą rolę odgrywali Słowianie. W czasach panowania Mieszka I, potomka legendarnego piasta, polanie opanowali rozległe obszary zajmowane przez plemiona słowiańskie, takie jak: Pomorzanie, Wiślanie, Ślężanie i Opolanie. Dało to początek naszemu państwu, które swą nazwę- Polska-zawdzięcza właśnie Polanom. Zarówno Polanie, jak i członkowie innych plemion zamieszkujących tereny dawnej polski, było poganami. Zazwyczaj nie wznosili świątyń, cześć swym bóstwom oddawali w lasach, u źródeł lub na szczytach gór. W tym czasie coraz więcej krajów europejskich przyjmowało chrześcijaństwo. Należały do nich również sąsiednie Czechy. Mieszko I w 966 roku zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa z ich rąk. Polski książę ożenił się z księżniczką Dobraną, wchodząc tym samym w przymierze z władcą czech. Wyznawanie tej samej religii przez wszystkich mieszkańców, miało wzmocnić jedność nowoczesnego państwa i zapewnić mu miejsce w gronie krajów chrześcijańskich. W 968 roku założono w poznaniu pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. Mieszko był chwalony za bardzo dobre zorganizowanie swojego wojska.

Tagi: , , , ,

Znaczenie chrztu

Znaczenie chrztu Po przyjęciu chrztu Mieszko I stał się równy wielu innym władcom chrześcijańskim. Mógł z nimi zawierać przymierza, czyli sojusze. Przyjęcie chrztu umacniało znaczenie władcy w oczach poddanych. Kościół głosił bowiem, że władza pochodzi od boga, a kto podnosi rękę na władcę, wzniecając przeciwko niemu bunt, popełnia ciężki grzech. Od momenty, gdy w państwie mieszka zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo, coraz liczniej przybywali do niego duchowni. Uczyli oni ludność prawd nowej wiary i służyli władcy swoimi umiejętnościami. W tamtych czasach jedynie oni potrafili czytać i pisać, a także znali język łaciński, którym posługiwano się w kręgach ludzi uczonych oraz w stosunkach międzynarodowych. Trudniej było szerzyć chrześcijaństwo na odległych terytoriach zamieszkanych przez prymitywne plemiona. Tego niełatwego zadania podejmowali się misjonarze. Wielu z nich swoje wysiłki przypłaciło życiem. Zaczęto wznosić pierwsze kamienne budowle-kościoły. Pojawiło się więc zapotrzebowanie na malarstwo i rzeźbę. Przy kościołach i klasztorach tworzono również pierwsze szkoły. Przyjęcie chrztu przez Polskę w 966 roku podniosło jej znaczenie na arenie międzynarodowej oraz przyczyniło się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego kraju.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019