Adam Kazimierz Czartoryski

Adam Kazimierz Czartoryski naprawdę nazywał się Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek Czartoryski. Jest to kolejne z bardzo znanych nazwisk, jeżeli chodzi o polskie oświecenie. Czartoryski żył na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego stulecia. Pochodził z Gdańska, zmarł natomiast w Sieniawie licząc sobie osiemdziesiąt dziewięć lat. Zasłynął z bardzo wielu rzeczy, między innymi z tego, że stał na czele Stronnictwa Patriotycznego. Był zaliczany do politycznych adwersarzy ostatniego polskiego monarchy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Preferował przeprowadzanie reform, nie uznawał prowadzonej przez króla polityki, która – jak wiadomo – doprowadziła w rezultacie do trzech rozbiorów Polski. Czartoryski pełnił także funkcję komendanta prestiżowej i bardzo liczącej się w tamtym czasie Szkoły Rycerskiej. Ponadto zasiadał w Komisji Edukacji Narodowej. Był także posłem na Sejm Wielki (Czteroletni). Adam Stanisław Naruszewicz to następne bardzo zasłużone dla polskiej kultury nazwisko. Naruszewicz żył w epoce oświecenia, której był wybitnym reprezentantem. Żył on w osiemnastym stuleciu. Zmarł w Janowie Podlaskim licząc sobie sześćdziesiąt trzy lata. Był człowiekiem posiadającym wszechstronne wykształcenie i wiedzę z zakresu wielu dziedzin. Należał do jezuickiego zakonu. W obszarze jego zainteresowań leżały między innymi historia, polityka oraz literatura. Sprawował wiele znamienitych stanowisk oraz godności związanych ze stanem duchownym. Był studentem znajdującej się we Francji – a uściślając, w Lyonie, szkoły prowadzonej przez jezuitów. W Akademii Wileńskiej wykładał jako profesor. Na początku lat siedemdziesiątych osiemnastego stulecia objął stanowisko redaktora pisma zatytułowanego \”Zabawy Przyjemne i Pożyteczne\”. Był autorem rozlicznych utworów o charakterze historycznym i literackim.

Tagi:

Buzu Historia © 2019