Antropologia

Antropologia jest to nauka o człowieku zawężona do nauk biologicznych. Bada pochodzenie człowieka, jego rozwój osobniczy i rodowy, zróżnicowanie rasowe. Wiąże cechy człowieka w kontekście społecznym z warunkami w środowisku, ujmuje to w przestrzenny sposób i uwzględnia czynnik czasu. Wiele zagadnień związanych z pochodzeniem człowieka, pozostaje wciąż niewyjaśnionych, jednak wiedza z tym związana wciąż się poszerza. Jest coraz więcej faktów pozwalających odkryć ową drogę powstania człowieka. Archeologia i paleontologia to nauki, z których badań czerpiemy wiedze z tej dziedziny.Badania bazują na znaleziskach, których nie jest wiele, ponadto nie zawsze są kompletne. Prowadzi to do błędnych wniosków a co za tym idzie – sporów. Dużym ułatwieniem, jest wysoki w dzisiejszych czasach, poziom badań DNA, które pozwalają określić stopień pokrewieństwa organizmów, a nawet przybliżone miejsce ich działania (na podstawie cech organizmu i jego przystosowań do danego klimatu). Filogeneza (rozwój rodowy) ssaków niezależnych rozpoczęła się około 65 milionów lat temu.
Właściwa antropogeneza (rozwój człowieka) zaczęła się jednak przed kilkoma milionami lat. Pierwsze ssaki naczelne, które możemy uznać za przodków człekokształtnych, pojawiły się 35 milionów lat temu w Afryce. Nazwano je propliopitekami. Były to zwierzęta nadrzewne o niedużej wielkości, których kończyny przednie były krótkie, a ogony masywne. Prokonsule stanowiły najwcześniejszą grupę spośród człekokształtnych. Ich wielkość była zbliżona do wielkości szympansów. Żyły około 25-10 milionów lat temu. Wyłoniła się spośród nich linia, która doprowadziła do powstania współczesnych gibbonów oraz orangutanów. Przodkami człowiekowatych były driopiteki – prawdopodobnie potomkowie prokonsuli. Od nich pochodzą pierwsze człowiekowate (hominidy). Różnicowanie się gatunków tych zwierząt i wyłanianie nowych było wynikiem zmian środowiskowych. A także klimatycznych ówczesnej Afryki (była to epoka trzeciorzędu). Klimat powoli ulegał zmianie, co powodowało zmniejszenie obszarów lasów równikowych. Coraz większe obszary zajmowały sawanny porośnięte trawami i pojedynczymi krzewami. To właśnie było przyczyną różnicowania tych organizmów.

Tagi:

Buzu Historia © 2019