Broń pancerna i atomowa

Jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy III Rzeszy w zakresie II Wojny Światowej, należy przyznać, że Niemcy dysponowali bardzo imponującym poziomem techniki. Zwłaszcza, jeżeli chodzi o przemysł ciężki i zbrojenia pancerne, można pokusić się o stwierdzenie, że nie miał on sobie równych w tych czasach. Jako przykład niech posłuży choćby statystyka, choćby radzieckich czy alianckich zapisów, kiedy przedstawione fakty nie pozwalały równać w stosunku jeden na jeden niemieckich czołgów w stosunku do jakiejkolwiek konstrukcji alianckiej. Czy był to czołg Sherman, czy radzieckie konstrukcje z grupy t-34, nie można mówić w żadnej mierze o równowadze. Niemieckie konstrukcje pancerne posiadały o wiele większy zasięg ognia, przy równoczesnym większym stopniu opancerzenia. Doprowadzało to właśnie do wcześniej wspomnianych dysproporcji w statystykach ogólnych. Dodatkowo konstrukcje III Rzeszy posiadały zazwyczaj dość znacząco większą mobilność, zwłaszcza, jeżeli chodzi o prędkość poruszania się i zwrotność, co ma kolosalne znaczenie na polach bitew. Jeżeli chodzi o program atomowy, jest prawie pewne, że III Rzesza dysponowała systemem technologii, które umożliwiały uruchomienie i kontrolowania średniej wielkości reaktora działającego w zakresie atomowej energii. Nie bez znaczenia było zatrudnienie w tego rodzaju badaniach i opracowaniach roboczych najlepszych fizyków i chemików z prawie całej Europy. Bez znaczenia jest w tym momencie fakt, czy działo się to dobrowolnie czy nie. Potwierdzeniem na bardzo zaawansowany stan tego rodzaju technologii może być fakt, że po zapoznaniu się z badaniami naukowców pracujących pod sztandarem III Rzeczy zarówno Amerykanie jak i Rosjanie bardzo szybko dotarli do rejonu wiedzy z zakresu zarówno elektrownii atomowych jak i broni nuklearnej. O bardzo dużym rozmachu, jeżeli chodzi o prace nad fizyką jądrową ze strony Niemiec tego okresu mogą świadczyć choćby budowane lub ukończone kompleksy w Czechach w pobliżu granicy z Polską, lub w górach Sowich właśnie w obrębie naszego kraju. Determinuje to fakt, że w bardzo małej odległości istniały kopalnie uranowe, co pozwalało na pozyskiwanie pół produktów do tego rodzaju zastosowań.

Tagi:

Buzu Historia © 2019