Dalsza historia Polski

Okres Królestwa Polskiego zakończyły tak zwane Rozbiory Polski. Były to trzy kolejne rozbiory – w dwóch pierwszych uczestniczyły Rosja, Prusy i Austria, w ostatnich zaś Rosja i Prusy. W ich trakcie granice Królestwa Polskiego były ograniczane. Trzeci rozbiór nastąpił po Sejmie Czteroletnim, podczas którego uchwalono Konstytucję 3 Maja, oraz po klęsce Insurekcji Kościuszkowskiej. W okresie podbojów napoleońskich utworzone zostało Księstwo Warszawskie – przyjacielem Napoleona i generałem w jego wojsku był bowiem siostrzeniec Stanisława Augusta Poniatowskiego – książę Józef Poniatowski. Zginął on jednak w bitwie pod Berezyną. W latach tysiąc osiemset trzydzieści dwa oraz tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy wywołane były Powstania – Listopadowe oraz Styczniowe, jednak oba zakończyły się klęskami. Niepodległość Polska odzyskała w roku tysiąc dziewięćset osiemnastym, po zakończeniu I Wojny Światowej. Okres II Rzeczpospolitej Polskiej trwał do tysiąc dziewięćset trzydziestego dziewiątego, czyli do wybuchu II Wojny Światowej. Po niej władzę w kraju przejęła popierana przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Oddała ją dopiero w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym dziewiątym. Obecnie Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska stanowi współcześnie demokratyczną republikę. Głową państwa jest prezydent, zaś na czele rządu stoi premier. Prezydent oraz członkowie obu izb parlamentu wybierani są w wyborach powszechnych – prezydent na pięć lat, zaś parlament na cztery. Premier, czyli Prezes Rady Ministrów, wybierany jest przez parlament. Władzę ustawodawczą sprawuje parlament, zaś rząd i prezydent – władzę wykonawczą. Władza sądownicza w Polsce jest niezależna od parlamentu i prezydenta. Na czele obu izb parlamentarnych stoją marszałkowie. Kolejnymi prezydentami III Rzeczpospolitej Polskiej byli Wojciech Jaruzelski (urząd sprawował tylko rok), Lech Wałęsa, a następnie przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski. Obecnie prezydentem jest Lech Kaczyński. Premierem jest natomiast prezes Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Platforma Obywatelska tworzy w sejmie koalicję większościową z Polskim Stronnictwem Ludowym. Opozycję stanowią Prawo i Sprawiedliwość oraz partie wchodzące w skład koalicji Lewica i Demokraci.

Tagi:

Buzu Historia © 2019