Dalsze misje Skorzeny

To wydarzenie podniosła bardzo mocno niskie morale. O wyczynie Skorzeny wspomniano nawet w brytyjskim parlamencie. Kolejnym celem jednostki Skorzeny miał być Churchill. Skrzętnie opracowywano plan zamachu na niego, także na prezydenta Rosswelta oraz Stalina podczas konferencji w Teheranie w listopadzie 1943 roku. Plan ten porzucono ze względu na zbyt dużą odległość. Celem stal się również dowódca jugosłowiańskich partyzantów, Tito, ponieważ uważano go za silę napędową jugosłowiańskiego ruchu oporu, a dotychczasowe próby zamachu, czy porwania, nie powiodły się. Pomimo trudnych początków w Jugosławii, notowania Skorzeny były wciąż wysokie. Powoływano nowe, podobne jednostki, a jego ludzie wciąż się szkolili. Dodatkowo przekazano mu kontrolę nad kilkoma jednostkami sil specjalnych niemieckiej marynarki Luft Waffen, pośród których był tajny KG200. Ten szwadron używał przechwyconych samolotów na Tylach wroga. Otrzymał także jednostkę miniaturowych okrętów podwodnych oraz żywych torped. W skład jednostki wchodzili również nurkowie saperzy. Człowiek ten urodził się w Wiedniu w 1908 roku. Jego ojciec był właścicielem dochodowej fabryki, ale kryzys nie ominął jego rodziny. Mając 18 lat Skorzeny dostał się na uniwersytet wiedeński, gdzie zainteresował się szermierką. Później otworzył własną fabrykę, a w latach trzydziestych zainteresował się wyścigami samochodowymi. Wiele wyścigów organizowanych było przez partię nazistowską. Skorzeny wkrótce do niej dołączył, wierząc, że ekonomiczne problemy Austrii rozwiąże polityczny mariaż z Niemcami. W miastach trwały zamieszki, a w tym czasie Skorzeny był członkiem wiedeńskiego klubu gimnastycznego. Ta prawicowa organizacja zapewniała policji fizyczne wsparcie podczas demonstracji przeciwników politycznych. W 1938 roku Hitler przyłączył Austrię, tworząc Wielkie Niemcy, a rok później wybuchła druga wojna światowa. Skorzeny zgłosił się na ochotnika do Luft Waffen, ale został odrzucony ze względu na wiek: miał 31 lat, więc dołączył do Waffen SS i został podchorążym gwardii przybocznej Hitlera. Przypisano go wkrótce do jednej z dywizji Waffen SS, gdzie był odpowiedzialny za konserwację broni artyleryjskiej.

Tagi:

Buzu Historia © 2019