Jean Gilbert

26 czerwca 1941 roku po raz pierwszy niemieckie stacje nasłuchowe zarejestrowały depesze, oznaczone DPX. Wskazywało to, że w zachodniej Europie zaczęły prace nowe radiostacje szpiegowskie. Na pytanie, skąd one nadawały, miały odpowiedzieć służby radiowe niemieckiego kontrwywiadu, abwery. Stacje dalekiego zasięgu, umieszczone w Oslo, Wrocławiu wskazały na rejon Brukseli, trójkąt o bokach około 50 km. W teren wyjechały samochody pelengacyjne i to one pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań do jednej z brukselskich dzielnic. 22 czerwca 1941 roku wermacht z całą silą uderzył na Związek Radziecki, rozpoczynając wojnę, która miała trwać najwyżej kilkanaście tygodni. W cztery dni po wybuchu tej wojny rozpoczęła pracę radiostacja PTX, zatem wniosek mógł być tylko jeden: na zachodzie Europy działała komunistyczna organizacja szpiegowska, która przez wiele miesięcy, a może nawet lat pozostawała w uśpieniu i zaktywizowała się na wieść o wybuchu wojny. Intensywność, z jaka nadawała szyfrogramy była wprost niezwykła. Każdego dnia, niemieckie służby nasłuchowe przechwytywały po kilkadziesiąt zaszyfrowanych depesz. Leopold Treper był szefem szpiegowskiej organizacji. Niemców zmyliła zimna krew, jaką zachował ten człowiek podczas aresztowania i tajemnicze polecenie zwolnienia. Któryś z niemieckich dygnitarzy opiekował się Treperem i był to ktoś, kto kazał go wypuścić na wolność. Leopold Treper urodził się w 1904 roku w Nowym Targu, a gdy miał 22 lata został aresztowany przez polską policję za organizowanie strajków w jednej ze śląskich fabryk. Po zwolnieniu wyjechał do Palestyny, gdzie wstąpił do partii komunistycznej. Następnie, zagrożony aresztowaniem uciekł do Marsylii i tam nawiązał współpracę z radzieckim wywiadem. W 1934 roku przerzucono go do Moskwy, aby przeszedł przeszkolenie szpiegowskie; dwa lata później powrócił na zachód do Belgii, już jako Jean Gilbert z nakazem zorganizowania siatki szpiegowskiej. Stworzył on tam wielką, rozgałęzioną sieć szpiegowską . kilka dni po wejściu Niemiec na teren Francji, Treper, mianowany przez moskiewską centralę szefem wywiadu zachodniej Europy przeniósł Sikę do Paryża, gdzie założył przedsiębiorstwo Simex.

Tagi:

Buzu Historia © 2019