Kontrowersje wokół pokoju

Nie wszystkim podobały się warunki, na jakich Sulla zawarł pokój Otóż część Rzymian uważała, że należało z Mitrydatesem prowadzić wojnę do całkowitej jego zagłady, w niczym nie pobłażając takiemu nieprzyjacielowi ludu rzymskiego. W dodatku Lucjusz Sulla pozwolił Mitrydatesowi odpłynąć do jego stołecznego Pontu na okręcie obładowanym łupami i skarbami. Oskarżano Lucjusza Sullę o nadmierną łagodność. Ten jednak, nie bez racji, tłumaczył się, że nie byłby w stanie prowadzić jednoczesnej wojny z Mitrydatesem i Fimbrią, gdyby ci ewentualnie się porozumieli – trzeba bowiem wspomnieć, że Fimbria był człowiekiem z przeciwnego Sulli obozu politycznego i Sulla podejrzewał, że został przez konsulów wysłany do Azji nie tyle na wojnę z Mitrydatesem, co na wojnę z Sullą właśnie. Jak się jednak okazało Fimbria nie był człowiekiem o zbytniej sile politycznej i po zawarciu pokoju, gdy Sulla ruszył na jego obóz, Fimbria popełnił samobójstwo. Zrobił tak, ponieważ większość dowódców odmówiła okazania mu posłuszeństwa. Nie dziwota jednak, bowiem sam Fimbria nie był legalnym wodzem – na wojnę wyruszył jedynie jako doradca wodza Flakkusa, którego po pewnym czasie zamordował i sam przejął władzę nad armią. W ten sposób zakończyła się wojna Sulli z Mitrydatesem. Okazalo się, że Mitrydates nie akceptuje ustalonych warunków pokojowych Wtedy to właśnie przybywają do niego wysłani uprzednio do króla Mitrydatesa posłowie z odowiedzią. Ku wielkiemu zdumieniu Lucjusza Sulli odpowiedź owa nie była akceptacją wszystkich warunków pokojowych. Okazało się, że Mitrydates śmiał jeszcze stawiać Sulli warunki! Lucjusz Korneliusz rozsierdził się ogromnie, zaklinał się, że pójdzie z armią do Pontu i tam pokaże Mitrydatesowi, kto jest prawdziwym panem sytuacji. Jak twierdzi Plutarch, Archelaos starał się Sullę ułagodzić i w końcu zaoferował siebie jako tego, który pojedzie do Mitrydatesa i przekona go, że warunki pokojowe należy bez mrugnięcia okiem przyjąć. Sulla zgodził się na to i odprawił z poselstwem Archelaosa, samemu pozostając wciąż w Macedonii, gdzie zdobywał łupy i ćwiczył wojsko na plemionach celtyckich, które od wielu lat bardzo dotkliwe nękały Macedonię. Pozostaje jednak odpowiedzieć na pytanie dlaczego Mitrydates odrzucił warunki pokojowe (nie chciał bowiem oddać Paflagonii ani dać Sulli okrętów)? Najprawdopodobniej myślał o tym, aby ułożyć się nie z Sullą, ale z Fimbrią – innym wodzem rzymskim, który przed kilku miesięcy został wysłany do Azji na wojnę z Mitrydatesem.

Tagi:

Buzu Historia © 2019