Lotnictwo i łączoność podczas I wojny światowej

Podczas przebiegu I wojny światowej pierwszy raz lotnictwo zostało użyte jako środek do celów militarnych. Lotnictwo, podczas okresu I wojny światowej służyło w celach rozpoznawczych oraz do poprawiania i pilnowania ognia artylerii. Właśnie, przez samoloty i sterowce latające nad obszarem frontu zachodniego, niemożliwe było zaatakowanie z zaskoczenia, co było jedną z przyczyn zastoju na tym froncie. Wykorzystywano samoloty rozpoznawcze, aby obserwowały te punkty, w których mają zamiar uderzyć pociski oraz aby badały miejsca, w których wroga armia utworzyła kolejne okopy. Dodatkowo te maszyny informowały o rozmaitych działaniach wroga oraz lokalizowały miejsca położenia broni nieprzyjaciela. Samoloty rozpoznawcze były pod ochroną myśliwców, których zadaniem było również niszczenie wrogich samolotów oraz uniemożliwienie maszyn nieprzyjaciela swobodnego i łatwego prowadzenia i operowania. Po pewnym czasie zaczęto używać także bombowców, których pomysł został zaczerpnięty z obrzucających się granatami, a niekiedy cegłami, myśliwców. Potem produkowane były już samoloty zdolne do uniesienia znacznie większego ciężaru. Łączność podczas przebiegu I wojny światowej była o wiele bardziej rozwinięta niż w stuleciach poprzednich. Łączność, która obowiązywała w okresie przebiegu I wojny światowej bardzo różniła się od łączności wykorzystywanej w stuleciach wcześniejszych. Była, przede wszystkim, o wiele bardziej zaawansowana. Mimo tego, jej utrzymanie było niekiedy bardzo trudne, a armie miały ciągłe problemy z zachowaniem ciągłej łączności. Łączność poprzez takie urządzenie jak radio nie była zbyt często wykorzystywana, gdyż wątpiono w jej bezpieczeństwo ( obawiano się, że może być ciągle podsłuchiwana). Korzystano dlatego z takich sposobów jak : telefony, lampy sygnałowe, semafory czy znane i popularne od dawna, gołębie pocztowe. Niestety, kable od telefonów, były narażone na ostrzały nieprzyjacielskich pocisków. Dla zniwelowania tego problemu, próbowano wytwarzać skomplikowane systemy przewodów, by uniemożliwić, a przynajmniej zminimalizować prawdopodobieństwo zniszczenia kabli. Używano również takich przedmiotów, jak rakiety czy flary, których funkcją była, przede wszystkim, sygnalizacja ale także ściągnięcie na siebie ostrzału wroga.

Tagi:

Buzu Historia © 2019