Obozy pracy

Jedno z centralnych ogniw sowieckiego systemu państwa totalitarnego stanowiły obozy pracy. Na rzecz rozwoju gospodarki Stalin doprowadził do upodlenia i śmierci miliony ludzi. Łagry stanowiły organizację służącą maksymalnej eksploatacji więźniów. Stalin zaprowadził terror w całym państwie. Ludzi aresztowano za błache przewinienia i skazywano na długie lata więzienia. Często stawiano im nawet fikcyjne zarzuty. O aresztowaniu i wyroku decydował przypadek lub zbieg okoliczności. Stalin rozbudował aparat terroru, choć na zewnątrz starał się zachować pozory normalności. Mieszkańcy bali się wyrażać swoje opinie, gdyż każdy rozmówca mógł okazać się szpiegiem. System donosicielstwa sprawił, że wrogiem mógł być nie tylko obcy człowiek, ale nawet najbliższa rodzina. Byli oni teoretycznie wolni, jednakże znajdowali się w państwie, które było ich więzieniem. Cały system państwa oparty był na kłamstwie, fałszu, terrorze i pozorach. Propaganda radziecka wytworzyła fikcyjny obraz kraju i społeczeństwa. Wykluczono jakiekolwiek formy buntu czy samodzielnego myślenia. W ujęciu Grudzińskiego ZSRR było państwem całkowicie totalitarnym. W pełni kontrolowano i ograniczano życie obywateli. Stalin zniewolił miliony ludzi, odebrał im wolność i bezpieczeństwo. Prowadzone na szeroką skale aresztowania miały dostarczyć taniej siły roboczej. Osadzeni w łagrach ludzie wykonywali za darmo katorżniczą pracę, która miała służyć chwale sowieckiego państwa. Ci, którzy do obozu trafiali rzadko z niego wracali. Wyroki przedłużano w nieskończoność a ciężka praca, głód i choroby powodowały przedwczesną umieralność. Wyrafinowany system przesłuchań miał zmusić podejrzanego do przyznania się do winy. Podstawową metodą pozbawienia więźniów jakichkolwiek marzeń było doprowadzanie ich do granicy wyczerpania fizycznego i psychicznego.

Tagi:

Buzu Historia © 2019