Pod presją

Współpracownicy Trepera w katowniach gestapo zdradzali tajemnice czerwonej orkiestry.W tym czasie szef organizacji prowadził bardzo luksusowe życie. Kupił sobie nawet zamek w południowej Francji. Pieniądze miał prawdopodobnie z szantażu ludzi, którzy zdecydowali się współpracować z radzieckimi szpiegami. Nie dość, więc, że dostarczali tajne informacje, to jeszcze musieli za to płacić. Co najdziwniejsze, sprawą czerwonej orkiestry zainteresował się sam sekretarz Hi8tlera, Martin Borman. Był on zawsze przy boku Hitlera, by zabiegać o jego laskę, stal się człowiekiem niezastąpionym. Fenomenalna pamięć i umiejętność najbardziej lakonicznego przedstawiania najbardziej zawikłanych spraw zyskały mu uznanie wodza. Był wpływowym sekretarzem fiu rera, ale nie miał żadnych związków z tajnymi służbami. Z jakichś konkretnych przyczyn musiał zainteresować się śledztwem w sprawie czerwonej orkiestry. Posunął się nawet do tego, że wezwał oficera prowadzącego śledztwo do swojego domu, czego nigdy nie robił. Siatką tą interesował się sam Hitler, ponieważ była ogromnym zagrożeniem dla militarnych poczynań Niemiec na froncie. Niekorzystna dla Niemców sytuacja na froncie wschodnim spowodowała gwałtowną aktywizację służb kontrwywiadowczych. Hi8tler oczekiwał szybkich sukcesów w zwalczaniu szpiegów. Od lutego 1941 roku jeden z oficerów, zatrudniony w ministerstwie lotnictwa przekazywał czerwonej orkiestrze tajne informacje. Był zagorzałym antynazistą i w ten sposób chciał doprowadzić do upadku Hitlera. Kartka, znaleziona w kominku, podczas aresztowania radiotelegrafistów pozwoliła rozszyfrować grupę antynazistów w Berlinie. Gestapo było już na tropie oficera, przekazującego informacje. Odnalezienie książki, będącej kluczem do szyfru czerwonej orkiestry umożliwiło niemieckiemu kontrwywiadowi odczytywanie radzieckich depesz, nadawanych z Moskwy. Kontrwywiad niemiecki dowiedział się o planowanych spotkaniach niemieckich antynazistów z radzieckimi szpiegami i mógł te spotkania obserwować. 30 sierpnia 1942 roku Boyzen został aresztowany przez gestapo, okrutnie torturowany nie zdradził nikogo, a mimo to do grudnia tegoż roku schwytano 117 osób jego siatki. Jednak ciągle nie udawało się Niemcom ustalić, kim jest szef czerwonej orkiestry.

Tagi:

Buzu Historia © 2019