Powstania

Powstanie krakowskie trwało od 21 lutego do 4 marca w 1846 roku w Wolnym Mieście Krakowie. Powstanie krakowskie niestety upadło, ale odwaga i bohaterstwo powstańców pozostanie zawsze w naszej pamięci. Początkowo powstanie miało być oparte wyłącznie na chłopach, którzy tworzyli najliczniejszą grupę. Utworzono Rząd Narodowy Rzeczypospolitej Polskiej, który miał pomóc chłopom w ich uwłaszczeniu, a także przydzieleniu im ziemi. Chłopi nie uwierzyli w obietnice rządu. W skład rządu wchodzili: Edward Dembowski, Karol Libelt, Ludwik Gorzkowski i Jan Tyssowski i dwaj przedstawiciele Centralizacji. Niestety w 1846 roku Henryk Poniński wydał spiskowców, ale dzięki rewolucji berlińskiej uniknęli kary śmierci. Dopiero 20 lutego dowódca Franciszek Wolański ogłosił odezwę o wybuchu powstania w nocy z dnia 21 na 22 luty. Teofil Ostaszewski dowodził powstańcami idąc rzez Wzdów i Grabownicę na Sanok, natomiast Feliks Urbański ze swoim oddziałem ruszyli na Jasło. Jerzy Bułharyn miał zaatakować Sanok od Przełęczy Łupkowskiej. Niestety nie udało im się wygrać i zostali aresztowani. Powstanie Kościuszkowskie początkowo wybuchło przeciw Rosji, a później też przeciw Prusom. Powstanie Kościuszkowskie rozpoczęło się 24 marca 1794 roku, a skończyło 16 listopada. Przyczyną powstania był II rozbiór Polski, po którym istniało zagrożenie dalszego podziału państwa. Duże wrażenie wywarła Rewolucja Francuska na Polakach, dzięki której Polacy postanowili walczyć. Powstanie zaplanowali działacze ze Stronnictwa Patriotycznego. 12 marca Antoni Madaliński wraz ze swoim oddziałem ruszył na Kraków. I.A. Igelström wysłał wojska rosyjskie z Krakowa, by powstrzymały Madalińskiego. Wówczas Tadeusz Kościuszko, wykorzystując nieobecność oddziałów rosyjskich, na rynku w Krakowie zaprzysiągł akt powstania. Stał się dyktatorem, ale tylko po to, by odzyskać wolność narodu i granic Polski. Kościuszko wraz z Madalińskim, bardzo dobrze uzbrojeni i przygotowani, ruszyli na Warszawę. 4 kwietnia wygrali słynną bitwę pod Racławicami, co pokazało, iż Polacy mogą osiągnąć bardzo wiele. Niestety powstanie przegrano bitwą pod Maciejowicami, a Kościuszko dostał się do niewoli.

Tagi:

Buzu Historia © 2019