Przed badaniem i wariatkowo

Godziny przybycia na komisje sa zazwyczaj wczesne. Na jedna godzinę maja przybyć osoby z tej samej gminy według kolejności alfabetycznej. Kandydaci na komisje wojskowa przybywają o 30 minut. Jest to czas zazwyczaj zbyt krotki i opóźnienia wydłużają się niemiłosiernie. Zdarza się sporadycznie, ze jedna z osób zasiadających w komisji nie dotarła lub ma znaczne opóźnienie z powodów technicznych. W takim wypadku cala praca komisji zostaje zastopowana, gdyż komisja wojskowa może pracować wyłącznie w obecności wszystkich osób w niej zasiadających. Opóźnienie może być także spowodowane spóźnieniem się jednej z urzędniczek lub urzędników, którzy będą przeprowadzali z kandydatami na komisje wojskowa wstępny wywiad dotyczący ich zainteresowań, danych personalnych czy ten przebytego wykształcenia. Oczekiwanie jest nieprzyjemne także dlatego, ze pomieszczenia, w których musza przebywać kandydaci sa zazwyczaj niskiej rangi, bądź tez sa bardzo ciasne. Na cale szczęście dla kandydatów badania odbywają się zazwyczaj w kwietniu lub maju, kiedy pogoda w zdecydowanej większość przypadku jest bardzo dobra. Choć obecnie wszystko przebiega spokojnie w okresie służby obowiązkowe często osoby przychodzące na komisje wojskowa uciekały się do rożnego rodzaju metod, aby uniknąć służby wojskowej. Zdarzały się przypadki, kiedy osoba przychodząca na komisje wojskowa nagle zaczynała udawać osobę chora psychicznie, byle tylko komisja przyznała jej kategorie zakazująca służby wojskowej czynnej z powodów zdrowotnych. Lekarze siedzący w komisjach najczęściej w ogóle się takimi przypadkami nie przejmowali, uznając takie osoby za sprawne zdrowotnie. Bywały jednak przypadki, gdy osoby bardzo zaangażowane w udawanie osoby niepełnosprawnej zostały odsyłane na pewien okres do szpitala, gdzie także musiały podtrzymywać status osoby niepełnosprawnej umysłowo, po czym zostawały klasyfikowane jako osoby niezdolne do służby ze względu na obecność w szpitalu specjalistycznym. Aktualnie wymagane sa szczegółowe wyniki badan lekarskich, a żadne numery tego typu z pewnością nie przejdą przez wykwalifikowana komisja wojskowa. Niedawno wprowadzone zmiany maja na celu stworzenie całkowicie zawodowej armii wojskowej w Polsce, co w praktyce oznacza mnie więcej tyle, ze do wojska zostaną przyjęci jedynie kandydaci będący ochotnikami, bądź tez kandydaci po szkołach oficerskich i innych wyższych szkołach wojskowych. Jeszcze kilka lat temu do wojska przyjmowana była z obowiązku każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i przestala się kształcić. Zmiana ta ma wymierny wpływ na prace komisji wojskowej, która ma coraz mniejsze znaczenie. Nie jest bowiem istotne dla kandydatów, czy otrzymają kategoria teoretycznie nadająca im status osoby zdolnej do służby wojskowej zarówno w trakcie wojny jak i pokoju, gdyż wiedza oni, ze i tak nie pójdą do wojska, jeżeli nie podejmą takiej decyzji. Coraz mniej jest w związku z tym kombinacji na komisjach, unikania jej. Stała się ona stałym punktem dla każdego młodego obywatela i może zdecydowane pogłębiać patriotyzm w młodych ludziach, którzy nie czuja się zmuszani do służby dla kraju, lecz mogą taka służbę wybrać w subiektywnej decyzji.

Tagi:

Buzu Historia © 2019