Rodzaj Homo

Uważa się, że pierwszym przedstawicielem naszego rodzaju był gatunek Homo habilis (człowiek zręczny). Jego różnicami względem australopiteków, wskazującymi na rozwój ewolucji, była większa pojemność mózgoczaszki oraz zdolność posługiwania się narzędziami kamiennymi. Następnym etapem rozwoju tego gatunku był Homo erectus (człowiek wyprostowany), który jako pierwszy z hominidów opuścił Afrykę i zasiedlił Europę oraz Azję. Wykorzystywał on do zamieszkania jaskinie. Polował w grupie i potrafił posługiwać się ogniem. Zdolności te pozwalały mu na zasiedlenie się na obszarach o mniej sprzyjających warunkach klimatycznych. Dwa następne gatunki człowieka to Homo neanderthalensis (neandertalczyk) i Homo sapiens (człowiek rozumny). Oba rozwinęły się mniej więcej w tym samym czasie, kilkaset tysięcy lat temu. Cechy charakterystyczne neandertalczyka to mocna budowa, krępość, pojemność mózgoczaszki zbliżona do współczesnego człowieka. Cechy te pozwalały przetrwać nawet srogą zimę. Dieta neandertalczyka to głównie mięso. Ostatnie stanowiska neandertalczyków, liczące około 28 tysięcy lat, znaleziono w Chorwacji. Kiedy w Europie pojawili się przedstawiciele gatunku Homo sapiens, neandertalczycy zostali wyparci, ponieważ posługiwali się bardziej prymitywnymi narzędziami i prawdopodobnie nie byli tak zorganizowani jak przedstawiciele naszego gatunku. Przedstawiciele Homo sapiens opuścili Afrykę około 100 tysięcy lat temu. Do tego momentu różniła ich od neandertalczyków tylko nieznacznie budowa ciała. Charakteryzowała ich smukłość i długie nogi. Homo sapiens prowadzili koczowniczy tryb życia, a organizacja ich społeczności pozwalała na efektywne polowania. Po zasiedleniu Europy rozpoczął się okres rozwoju społecznego i kulturowego naszego gatunku. Przyczyną mogły być prawdopodobnie trudne warunki życia związane z ostatnim zlodowaceniem. Wymusiły one zmiany w organizacji społeczeństwa i wprowadzenie nowych sposobów na polowania. Był to koniec plejstocenu. W tym właśnie czasie wykształciły się początki powstawania kultury człowieka. Najdobitniejszym jej przykładem są malowidła naskalne w jaskiniach Lascaux na terenie dzisiejszej Francji, czy też w Altamirze w Hiszpanii.

Tagi:

Buzu Historia © 2019