Wizja wszechświata

Wszechświat składa się głownie z ciemnej masy Poznanie przestrzeni pustych i supergromad doprowadziło do poznania pewnego modelu budowy otaczającego nas wszechświata. Jednak około 90 procent materii we Wszechświecie istnieje w formie, która nie może być widzialna. Typowa galaktyka – zdaniem naukowców – ma być otoczona przez ciemną materię, która ma stanowić więcej jak 90 procent masy danej galaktyki. Oprócz tego naukowcy twierdzą, iż ciemna masa ma istnieć w środku dużych galaktyk. Ciemna masa jest niewidoczna, ale jej obecność można stwierdzić na podstawie oddziaływań pola grawitacyjnego. Co to oznacza? Tylko jedno, że sposób widzenia świata przez wielu twórców filmów o lotach wśród gwiazd jest błędny. We Wszechświecie będzie mało próżni, będzie przeważać materia. To tak, jak zbudować basen, w którym woda ma okrążać sztuczne wysepki. Wszędzie panuje materia. Jednak istnieje mały problem. Wszelkie poznanie Wszechświata możliwe jest jedynie w oparciu o obserwacje i teoretyczne obliczenia. Za kilka lat poczynione zostaną nowe badania, z których może wynikać, że ciemna masa jest widoczna lub nie istnieje. Wielkie buuuummmm!!! Nauka nie dysponuje jednoznacznymi dowodami, że świat powstał w ten, a nie w inny sposób. Obecnie dysponujemy jedynie teoriami, które są potwierdzone przy pomocy modeli. Zadaniem modeli jest dostarczenie dokładnej wiedzy o procesach, jakie mają miejsce w czasie ich przebiegu. Teraz najpewniejszymi danymi dysponujemy na temat modelu wielkiego wybuchu. Do potwierdzenie tegoż modelu było potrzebne odkrycie fal mikrofalowych. Dwaj amerykańscy naukowcy stwierdzili, że promenowanie te dociera na naszą planetę niezależnie od tego w którą ze stron ustawiali aparaturę pomiarową. Dzisiaj zjawisko to nazywamy \”echem\” Wielkiego Wybuchu. Uważa się, iż takie promieniowanie jest charakterystyczne dla rozszerzającego się wszechświata. Inny dowodem, który ma potwierdzać teorię Wielkiego Wybuchu jest synteza termojądrowa. Pochodzi on z specjalistycznych obliczeń powstania lekkich jąder. Wspominane obliczenia powstały w ramach doświadczeń w laboratoriach. Na ich podstawie znany odpowiednie prawdopodobieństwo zderzenia się dwóch lekkich jąder. Powstałe dane naukowcy podstawiali do odpowiednich wzorów, które zawierały spodziewane prędkości po jądrach znajdujących się w temperaturze jaką miał Wszechświat w trzy minuty po wybuchu. Są dowody, zatem wszystko wskazuje, iż znany nam świat powstał podczas wielkiego buuummm.

Tagi:

Buzu Historia © 2019