Bolesław Krzywousty i jego testament

Bolesław Krzywousty i jego testament W czasie stu lat panowania pierwszych Piastów umacniało się państwo polskie. W jego granicach kształtował się naród, tworzyło się poczucie więzi z ojczyzną. Jednym z władców, panującym w pierwszej połowie dwunastego wieku, który przyczynił się do dalszego rozwoju naszego kraju, był książę Bolesław krzywousty. Obronił on Polskę przed Niemcami oraz powiększył jej terytorium, przyłączając pomorze zachodnie. Pod koniec życia postanowił jednak podzielić kraj pomiędzy swoich pięciu synów. Każdemu z nich wydzielił osobna dzielnice. Bolesław chciał w ten sposób zapobiec walce o tron, która sam niegdyś toczył ze swoim bratem. Zdawał sobie, bowiem sprawę, że spory wewnętrzne mogły jedynie przynieść korzyści wrogom państwa. Jedność polski miał zapewnić testament księcia. Zawierał on postanowienie, ze władze zwierzchnia w kraju będzie sprawował senior, czyli najstarszy z synów Bolesława krzywoustego, któremu młodsi bracia byli winni posłuszeństwo. Jednak wola Bolesława krzywoustego nie wypełniła się. Wkrótce po jego śmierci w 1138 roku miedzy braćmi wybuchały walki, w następstwie czego, została obalona władza seniora. Państwo polskie rozpadło się wówczas na mniejsze księstwa, a ich władcy często toczyli ze sobą spory i walki.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019