Awanse

Awanse Nic w tym zresztą dziwnego – jak wielu mu ówczesnych liczył zapewne na znaczną poprawę losu Rzeczypospolitej pod rządami Gustawa Adolfa. Srogo się jednak zawiódł, okazało się że Szwedzi nie dotrzymywali umów, zachowywali się na ziemiach sobie już poddanych niezwykle barbarzyńsko. Sprawiło to, że Jan zmienił front. W roku 1656 oddał się pod komendę Stefana Czarnieckiego. W niedługim czasie stanął u boku swego prawowitego władzy, Jana II Kazimierza Wazy. Wojna ze Szwecją stanowiła dla Jana pasmo zwycięstw i awansów. Gdziekolwiek by się nie pojawił – wygrywał, w coraz to świetniejszym stylu. To przynosiło mu nowe zaszczyty i awanse, pozwalało mu się wzbogacić. Pod koniec potopu został posłem na sejm. Po ostatecznym wyparciu Szwedów z Rzeczypospolitej rozgorzała wojna z Moskwą, w której – oczywiście – Jan również wziął udział, wiele zresztą wygrywając i przynosząc swemu państwu sukcesów. Jan Sobieski, o ile był genialnym dowódcą, to przed koronacją nie był raczej zbyt wybitnym politykiem. Należał do stronnictwa francuskiego, które na tronie Rzeczypospolitej chciało obsadzić Francuza właśnie, czyniąc tym samym z Rzeczypospolitej właściwie prowincję władztwa Ludwika XIV.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019