Wazowie

Wazowie Wazowie to, jak powszechnie wiadomo, dynastia wywodząca się rodem ze Szwecji, choć mająca też pewne koneksje rodzinne z Jagiellonami. To właśnie te koneksje w dość dużej mierze zaważyły na tym, że to właśnie Zygmunt Waza zasiadł na tronie Rzeczypospolitej. Ówczesna bowiem szlachta była niezmiernie przywiązana do tradycji i rada była mogąc widzieć na swym tronie kogoś, kto – nawet w niewielkim stopniu – związany był z ukochanymi Jagiellonami, tak długo i tak szczęśliwie (przynajmniej na pierwszy rzut oka) rządzili państwem. Pierwszy król z dynastii Wazów zasiadł na tronie Rzeczypospolitej w roku 1587, przyjmując tytuł Zygmunta III. Rządził do swej śmierci, czyli do roku 1632. Jego następcą wybrano jego pierworodnego syna, Władysława, folgując tym samym szlacheckim upodobaniom do tradycji i monarchii dziedzicznej. Władysław IV rządził krajem do roku 1648. Nie cieszył się zbyt dobrym zdrowiem, zmarł dość niespodziewanie i bezpotomnie. Schedę po nim objął jego młodszy brat, Jan Kazimierz, dotychczas szczęśliwy posiadacz kardynalskiego kapelusza. Objął tron od razu w roku 1648, rządził zaś do roku 1668. Tron oddał samowolnie, abdykując. Swe ostatnie lata spędził we Francji, tęskniąc jednak za Rzeczpospolitą.

Tagi: , , , ,

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów, nie pozostawił swojego następcy. Po jego śmierci tron objął siostrzeniec Kazimierza- król Węgier, a po nim jego córka Jadwiga. Rada królewska, na której spoczął obowiązek znalezienia dla Jadwigi odpowiedniego męża, uznała, że najlepszym kandydatem będzie władca Litwy, wielki książę Jagiełło. Chociaż polska i Litwa wielokrotnie toczyły ze sobą wojny, sądzono, że małżeństwo władców zjednoczy oba państwa przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli zakonowi krzyżackiemu. Dokument o zawarciu unii podpisano w Krewie, w 1385 roku. Mówił on, że Polskę oraz Litwę będzie łączyć osoba wspólnego władcy. Litwa była władca pogańskim, więc Jagiełło musiał wraz z e swoimi poddanymi przyjąć chrzest, aby poślubić Jadwigę. Został on wtedy ochrzczony i otrzymał imię władysław. Kilka dni później odbyła się ceremonia zaślubin oraz koronacja Jagiełły. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Jagiełłę z rąk polskich odsunęło od niej niebezpieczeństwo nawracania przez krzyżaków za pomocą miecza. Władysław Jagiełło pragnął bardzo aby cały jego kraj przyjął chrześcijaństwo. Aby skutecznie wprowadzić nowa wiarę, król nakazał usunąć wszystkie symbole dawnych wierzeń.

Tagi: , , ,

Polityka wewnętrzna

Polityka wewnętrzna Gdyby Wazowie, będąc całkowicie nieudolnymi na forum polityki zagranicznej, wykazali choć nieco rozsądku w kwestiach reform wewnętrznych… Niestety, nie stało się tak. Żaden z Wazów nie potrafił znieść elekcji viritim zastępując ją elekcją vivente rege. Żaden z Wazów nawet nie podjął większych prób tegoż! Owszem, Zygmunt Waza na przykład zrobił to, co zaowocowało rokoszem – jednak z wygranej wojny domowej nie potrafił wyciągnąć żadnych, kompletnie żadnych, korzyści. Ba, jego zwycięstwo spowodowało tylko szkody, bo pokazało przyszłym pokoleniom, że można buntować się przeciw królowi bez konsekwencji. Zygmunt bowiem rokoszanom darował winy. Wazowie nie podjęli także żadnej reformy pienięznej, a czego kraj domagał się bardzo usilnie – oczywiście nie ustami szlachty, ale ustami gospodarki. Gdyby Wazowie uzdrowili nieco stosunki społeczne i zmniejszyli ucisk chłopa… Niestety, nie zrobili tego. Gdyby miast współpracować jedynie z magnaterią zaczęli współpracować ze zwykłą, średnią szlachtą, której dobro Rzeczypospolitej na sercu najczęściej leżało… Cóż!, nie zrobili tego. Wazowie, mówiąc krótko, nie zrobili niczego, czego od nich oczekiwano, niczego, co ulepszyło by państwo.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019