Więzienie

Więzienie Jan Kazimierz prowadził ożywione kontakty z Cesarstwem, starał się jak najbardziej zbliżyć do Habsburgów. Powierzano mu misję dyplomatyczne do tychże, które wypełniał bardzo gorliwie. Niestety, nieco się na Habsburgach zawiódł – obiecano bowiem dać mu lenno, czego nie wypełniono. Zwrócił się wówczas do Sejmu z prośbą o danie mu w zarząd Kurlandii, ale Sejm propozycję ową odrzucił. I zrobił, trzeba przyznać, bardzo roztropnie, bo młody Jan Kazimierz słynął z ogromnej wręcz rozrzutności i niewielkiej odpowiedzialności. Jan Kazimierz stwierdził wówczas, że nie ma już czego szukać w kraju. Habsburgowie zaproponowali mu nową ofertę – miał objąć stanowisko wicekróla Portugalii. Jan Kazimierz odniósł się do tego bardzo przychylnie i rychło wyruszył w podróż na Półwysep Iberyjski. Celu swej wyprawy jednak nie osiągnął. Podczas przejazdu przez Francję został aresztowany z mocy rozkazu kardynała Armanda Richelieu, z natury rzeczy wrogiego Habsburgom, a przez to wszelkim ich pomysłom. Jan Kazimierz trafił do francuskiego więzienia, w którym przesiedział niecałe dwa lata. Z więzienia uwolniono go w roku 1640 do czego w lwiej części doprowadziła interwencja poselstwa Rzeczypospolitej dowodzonego przez Krzysztofa Korwina Gosiewskiego, wojewody sandomierskiego.

Tagi: , , , ,

Władysław IV Waza

Władysław IV Waza Władysław urodził się w Łobzowie, dnia 9 czerwca 1595 roku. Był młodszym synem Zygmunt III Wazy i pierwszej żony tegoż, Anny z Habsburgów. Miał jednego, młodszego brata – Jana Kazimierza. Władysław, z racji tego, że był pierworodnym Zygmunta, był logicznym kandydatem na następce tronu Rzeczypospolitej. Zygmunt Waza nie od razu jednak zdecydował się na przeznaczenie swemu starszemu synowi takiej roli. Najpierw, do czego przymierzeniami były sławetne dymitriady, miał zamiar osadzić syna na tronie moskiewskim. I faktycznie, Władysław w roku 1610 uzyskał godność cara. Był to jednak czczy tytuł, którym nasz przyszły monarcha szczycił się do roku 1634, czyli do pokoju w Polanowie zawartego między nim a carem Michałem I Fiodorowiczem. Pokój ten był pierwszym niewątpliwym sukcesem Władysława IV. Przyniósł Rzeczypospolitej nowe województwa: do Korony została przyłączona ziemia czernihowska, zaś do Litwy – smoleńska. Ponadto, co było wówczas dość istotnym, pokój ów był pokojem wieczystym, względnie zabezpieczał więc wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Obie strony zobowiązały się też – choć, trzeba to podkreślić, w sposób raczej teoretyczny – do wzajemnej pomocy w razie agresji szwedzkiej lub tureckiej.

Tagi: , , , , ,

Buzu Historia © 2019