Jagiellonowie twórcami nowej dynastii

Jagiellonowie twórcami nowej dynastii Kazimierz Wielki, ostatni król Polski z dynastii Piastów, nie pozostawił swojego następcy. Po jego śmierci tron objął siostrzeniec Kazimierza- król Węgier, a po nim jego córka Jadwiga. Rada królewska, na której spoczął obowiązek znalezienia dla Jadwigi odpowiedniego męża, uznała, że najlepszym kandydatem będzie władca Litwy, wielki książę Jagiełło. Chociaż polska i Litwa wielokrotnie toczyły ze sobą wojny, sądzono, że małżeństwo władców zjednoczy oba państwa przeciwko wspólnemu wrogowi, czyli zakonowi krzyżackiemu. Dokument o zawarciu unii podpisano w Krewie, w 1385 roku. Mówił on, że Polskę oraz Litwę będzie łączyć osoba wspólnego władcy. Litwa była władca pogańskim, więc Jagiełło musiał wraz z e swoimi poddanymi przyjąć chrzest, aby poślubić Jadwigę. Został on wtedy ochrzczony i otrzymał imię władysław. Kilka dni później odbyła się ceremonia zaślubin oraz koronacja Jagiełły. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Jagiełłę z rąk polskich odsunęło od niej niebezpieczeństwo nawracania przez krzyżaków za pomocą miecza. Władysław Jagiełło pragnął bardzo aby cały jego kraj przyjął chrześcijaństwo. Aby skutecznie wprowadzić nowa wiarę, król nakazał usunąć wszystkie symbole dawnych wierzeń.

Tagi: , , ,

Buzu Historia © 2019