Władysław IV Waza

Władysław IV Waza Władysław urodził się w Łobzowie, dnia 9 czerwca 1595 roku. Był młodszym synem Zygmunt III Wazy i pierwszej żony tegoż, Anny z Habsburgów. Miał jednego, młodszego brata – Jana Kazimierza. Władysław, z racji tego, że był pierworodnym Zygmunta, był logicznym kandydatem na następce tronu Rzeczypospolitej. Zygmunt Waza nie od razu jednak zdecydował się na przeznaczenie swemu starszemu synowi takiej roli. Najpierw, do czego przymierzeniami były sławetne dymitriady, miał zamiar osadzić syna na tronie moskiewskim. I faktycznie, Władysław w roku 1610 uzyskał godność cara. Był to jednak czczy tytuł, którym nasz przyszły monarcha szczycił się do roku 1634, czyli do pokoju w Polanowie zawartego między nim a carem Michałem I Fiodorowiczem. Pokój ten był pierwszym niewątpliwym sukcesem Władysława IV. Przyniósł Rzeczypospolitej nowe województwa: do Korony została przyłączona ziemia czernihowska, zaś do Litwy – smoleńska. Ponadto, co było wówczas dość istotnym, pokój ów był pokojem wieczystym, względnie zabezpieczał więc wschodnią granicę Rzeczypospolitej. Obie strony zobowiązały się też – choć, trzeba to podkreślić, w sposób raczej teoretyczny – do wzajemnej pomocy w razie agresji szwedzkiej lub tureckiej.

Tagi: , , , , ,

Buzu Historia © 2019