Mieszko I – książę z rodu Piastów

Mieszko I - książę z rodu Piastów W X wieku, czyli ponad tysiąc lat temu, na terenie naszego kraju mieszkały liczne plemiona słowiańskie, wśród których największą rolę odgrywali Słowianie. W czasach panowania Mieszka I, potomka legendarnego piasta, polanie opanowali rozległe obszary zajmowane przez plemiona słowiańskie, takie jak: Pomorzanie, Wiślanie, Ślężanie i Opolanie. Dało to początek naszemu państwu, które swą nazwę- Polska-zawdzięcza właśnie Polanom. Zarówno Polanie, jak i członkowie innych plemion zamieszkujących tereny dawnej polski, było poganami. Zazwyczaj nie wznosili świątyń, cześć swym bóstwom oddawali w lasach, u źródeł lub na szczytach gór. W tym czasie coraz więcej krajów europejskich przyjmowało chrześcijaństwo. Należały do nich również sąsiednie Czechy. Mieszko I w 966 roku zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa z ich rąk. Polski książę ożenił się z księżniczką Dobraną, wchodząc tym samym w przymierze z władcą czech. Wyznawanie tej samej religii przez wszystkich mieszkańców, miało wzmocnić jedność nowoczesnego państwa i zapewnić mu miejsce w gronie krajów chrześcijańskich. W 968 roku założono w poznaniu pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. Mieszko był chwalony za bardzo dobre zorganizowanie swojego wojska.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019