Groźni sąsiedzi

Groźni sąsiedzi l Pod koniec trzynastego wieku wielu Polaków uświadamiało sobie jak ważne jest ponowne zjednoczenie państwa, po tak długim rozbiciu dzielnicowym. Dzielnice były zbyt słabe, by samodzielnie, a przy tym skutecznie, bronić się przed wrogami. W trzynastym wieku książę Konrad Mazowiecki, chcąc ochronić ziemie Mazowsza przed napadami i najazdami pogańskich Prusów, sprowadził rycerzy z zakonników Zagrozili również Polsce, podstępnie zagarniając pomorze Gdańskie. Była to ogromna strata nazywanych krzyżakami, którzy mieli osłaniać granice przed wrogami. Wkrótce jednak krzyżacy podbili ziemie Prusów utworzyli tam doskonałe oraz zorganizowane państwo. dla naszego kraju w ówczesnych czasach. W ten właśnie sposób zostaliśmy pozbawieni dostępu do morza. Niebezpieczeństwo pojawiło się także ze strony Tatarów. Był to lud wywodzący się z Azji( z terenów dzisiejszej Mongolii). Najazdy Tatarów były bardzo niszczące. Palili i grabili raj, a polską ludność porywali do niewoli. Wojownicy tatarscy uzbrojeni byli w łuki i szable. W bitwie nacierali oni niezwykle gwałtownie, po czym prawie natychmiast rozpraszali się, tylko dlatego, aby później zawrócić i z zaskoczenia okrążyć wroga.

Tagi: , , , , ,

Urzędnicy

Urzędnicy Krajem wszak rządzą właśnie najwyżsi urzędnicy! Skoro wybierał ich król, to właśnie on, a nie nikt inny, jest w pełni odpowiedzialny za stan państwa. Ludwik XIV potrafił obsadzać urzędy ludźmi z gminu, dla arystokratów pozostawiając sprawowania najwyższych pozycji kulturalnych. Ani Zygmunt, ani Władysław ani Jan Kazimierz nie potrafili tego. Wszyscy dawali najważniejsze urzędy magnatom – czyli ludziom, którzy posiadali tak ogromne włości, że – siłą rzeczy – ich interes bywał niebywale często całkowicie sprzeczny z rzeczywistym interesem narodu. Ba, gdyby tylko magnateria miała interes sprzeczny z narodowym! Niestety, zdarzyło się tak, że to królowie często działali przeciw własnemu państwu! Zygmunt III Waza dążąc do wojny ze Szwecją popełnił gigantyczny błąd. Dążył do niej z pobudek osobistych, chciał zapewnić swojej dynastii panowania nad nią; wprowadzić tam katolicyzm i wyplenić protestantyzm. Zamiast dążyć do zwykłego porozumienia, sojuszu militarnego czy gospodarczego – nawet bardzo silnego – rościł sobie prawa do korony. Skoro szwedzka szlachta go nie chciała – no to nie, i już! Powinien był to zrozumieć i w inny sposób niż przemocą związać Rzeczpospolitą ze Szwecją.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019