Ostatni Piastowie na tronie Polski

Ostatni Piastowie na tronie Polski Niezwykle trudnego dzieła zjednoczenia wszystkich ziem polskich dokonał na początku czternastego wieku Książe piastowski władysław Łokietek-był on wnukiem Konrada mazowieckiego. Mimo iż nie wszystkie dzielnice mu się podporządkowały, to jednak został koronowany na króla w 1320 roku, w Krakowie. Wszyscy historycy uważają go za twórcę odrodzonego państwa polskiego. Król władysław zawdzięczał swój przydomek niskiemu wzrostowi. Odznaczał się jednak odwaga i męstwem. Na ogół był cierpliwym i łagodnym władca, bywał jednak stanowczy i bezwzględny, gdy wymagał tego interes państwa. Po śmierci Łokietka królem polski został jego syn Kazimierz wielki. Młody władca przejmował państwo znajdujące się w trudnej sytuacji. Polsce zagrażali sąsiedzi: zakon krzyżacki, Brandenburgia, Litwa i Czechy. Młody król Kazimierz, dzięki umiejętnej polityce, doprowadził do podpisania traktatów pokojowych. Zawarł również przymierze z Węgrami. W ten sposób zabezpieczył słabe jeszcze królestwo przed agresją państw ościennych. Zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną- tak mówi się o królu Kazimierzu. Prawdopodobnie dlatego, że w jego czasach wzmocniono system obronny państwa. Wzniesiono około 50 zamków warownych, wiele miast zostało otoczonych murami.

Tagi: , , , ,

Mieszko I – książę z rodu Piastów

Mieszko I - książę z rodu Piastów W X wieku, czyli ponad tysiąc lat temu, na terenie naszego kraju mieszkały liczne plemiona słowiańskie, wśród których największą rolę odgrywali Słowianie. W czasach panowania Mieszka I, potomka legendarnego piasta, polanie opanowali rozległe obszary zajmowane przez plemiona słowiańskie, takie jak: Pomorzanie, Wiślanie, Ślężanie i Opolanie. Dało to początek naszemu państwu, które swą nazwę- Polska-zawdzięcza właśnie Polanom. Zarówno Polanie, jak i członkowie innych plemion zamieszkujących tereny dawnej polski, było poganami. Zazwyczaj nie wznosili świątyń, cześć swym bóstwom oddawali w lasach, u źródeł lub na szczytach gór. W tym czasie coraz więcej krajów europejskich przyjmowało chrześcijaństwo. Należały do nich również sąsiednie Czechy. Mieszko I w 966 roku zdecydował się na przyjęcie chrześcijaństwa z ich rąk. Polski książę ożenił się z księżniczką Dobraną, wchodząc tym samym w przymierze z władcą czech. Wyznawanie tej samej religii przez wszystkich mieszkańców, miało wzmocnić jedność nowoczesnego państwa i zapewnić mu miejsce w gronie krajów chrześcijańskich. W 968 roku założono w poznaniu pierwsze biskupstwo na ziemiach polskich. Mieszko był chwalony za bardzo dobre zorganizowanie swojego wojska.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019