Polityka wewnętrzna

Polityka wewnętrzna Gdyby Wazowie, będąc całkowicie nieudolnymi na forum polityki zagranicznej, wykazali choć nieco rozsądku w kwestiach reform wewnętrznych… Niestety, nie stało się tak. Żaden z Wazów nie potrafił znieść elekcji viritim zastępując ją elekcją vivente rege. Żaden z Wazów nawet nie podjął większych prób tegoż! Owszem, Zygmunt Waza na przykład zrobił to, co zaowocowało rokoszem – jednak z wygranej wojny domowej nie potrafił wyciągnąć żadnych, kompletnie żadnych, korzyści. Ba, jego zwycięstwo spowodowało tylko szkody, bo pokazało przyszłym pokoleniom, że można buntować się przeciw królowi bez konsekwencji. Zygmunt bowiem rokoszanom darował winy. Wazowie nie podjęli także żadnej reformy pienięznej, a czego kraj domagał się bardzo usilnie – oczywiście nie ustami szlachty, ale ustami gospodarki. Gdyby Wazowie uzdrowili nieco stosunki społeczne i zmniejszyli ucisk chłopa… Niestety, nie zrobili tego. Gdyby miast współpracować jedynie z magnaterią zaczęli współpracować ze zwykłą, średnią szlachtą, której dobro Rzeczypospolitej na sercu najczęściej leżało… Cóż!, nie zrobili tego. Wazowie, mówiąc krótko, nie zrobili niczego, czego od nich oczekiwano, niczego, co ulepszyło by państwo.

Tagi: , , , ,

Buzu Historia © 2019